Hmoty a materiály

Hmoty a materiály

Průmysl stavebních hmot, stejně jako dřevozpracující průmysl vyžaduje produkty pro mnoho mimořádných a obtížných procesů a aplikací. Musí vykazovat vysokou odolnost proti otěru, řezu, mít přilnavost, teplotní a chemickou odolnost, antistatickou spolehlivost a čistitelnost. Musí zachovávat konstantní tloušťku, nesmí zanechávat stopy. Pro tento obor jsou velmi charakteristické dopravníky s širokými dopravními pásy a vícestopé dopravníky s plochými řemeny a ozubenými řemeny.

  • cihly & střešní krytiny

  • panely & desky

  • sklo & keramika

  • dřevo & kámen

velke-foto1