Dopravníky, dopravníkové systémy, integrované soustavy

Dopravníky, dopravníkové systémy, integrované soustavy

Dopravníky zahrnují širokou škálu návrhů a konfigurací, aby vyhovovaly konkrétním účelům. Klíčovým hlediskem při návrhu dopravníku je volba pohybového nebo procesního komponentu. Bez ohledu, zda se jedná o samostatný dopravník, dopravníkovou linku - systém nebo integrovanou soustavu dopravníků, jeho volba závisí na velikosti, tvaru a hmotnosti dopravovaného produktu. Znalost procesu, vzdálenosti, trasy, rychlosti, způsobu pohybu a přesnosti umístění nám pomůže zvolit správný dopravní prvek. Nejběžněji použíté komponenty jsou dopravní pásy, modulární pásy, ozubené řemeny, ploché řemeny, drátěné pásy, destičkové řetězy a dopravní válečky.

  • doprava horizontální - vodorovná, stoupající, klesající 

  • doprava vertikální

  • doprava šikmá, lomená - typ "L" nebo "Z"

  • doprava do zatáčky

  • doprava spirální

  • doprava akumulační, akcelerační

velke-foto1