Balení, balící linky

Balení, balící linky

Provázanost procesu

Balení je proces, který je jedním ze segmentů velké většiny výrobních operací a technologií. Balící linky jsou zařazeny do výrobních linek mnoha průmyslových oborů. Procesní a pohybové komponenty, dopravní pásy, modulární pásy, ozubené řemeny, ploché řemeny poskytují řešení v primárních, sekundárních a terciálních procesech balení, zejména v jednotlivých, níže uvedených aplikacích.


primární balení - přímý kontakt s výrobkem

  • otevírání, tvarování, skládání, uzavírání krabic
  • čištění, chlazení, dezinfekce, sterilizace 
  • plnění, vážení, dávkování, odměřování 
  • víčkování, uzavírání, laminace 
  • vertikální tvarování, plnění, uzavírání, svařování - VFFS 
  • horizontální tvarování, zavádění, uzavírání, svařování - HFFS 
  • kontrolní vážení, testování, kontrola 
  • etiketování, značení, kódování 
  • mezioperační doprava a manipulace 

sekundární balení - ochranné, prezentační 

terciální balení - paletizace, depaletizace

  • horizontální, vertikální ovinování, smršťování

velke-foto1